Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI

ENDER DULUNDU, kişisel verilerinizi tarafınıza sunulmuş olan Aydınlatma Metni’nde açıklanan şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemekte ve korumaktadır.
Kanun, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza veya açık rızanın aranmadığı diğer kişisel veri işleme şartlarını düzenlemektedir. Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında ve 6. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen haller hariç olmak üzere kişisel verileriniz işleme amaçlarıyla sınırlı olarak ancak açık rıza vermeniz halinde tarafımızca işlenebilecektir. Onayınıza sunulan bu açık rıza metni ile aydınlatma metninde belirtilmiş olan kişisel verilerinizin belirtilen faaliyet ve işleme amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmesine rıza vermektesiniz.

Kişisel verilerimin tarafıma sunulan Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak işleneceğini; veri sorumlusuna başvurarak kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin verdiğim açık rızayı her zaman geri çekme hakkımın bulunduğunu biliyorum.