Karaciğer Kanseri

KARACİĞER KANSERİ NEDİR?

Ender Dulundu

Karaciğer kanseri sağlıksız hücrelerin karaciğerde yayılması ve büyümesidir.

1. METASTATİK KARACİĞER KANSERLERİ

Ender Dulundu

Vücudun başka bir organında ki kanserin karaciğere sıçramasına metastatik karaciğer kanseri denir. En sık kalın bağırsak kaynaklı kanserlerden kaynaklanabileceği gibi akciğer, mide, meme, pankreas kanseri gibi diğer kanserlerde metastaz yapabilir.

2. PRIMER KARACİĞER KANSERLERİ

Ender Dulundu

Direkt olarak karaciğerin kendi dokularından başlayan kanserlere primer karaciğer kanseri denir (Hepatosellüler kanser, intrahepatik kolanjiokarsinom, hepatoblastom vb.gibi).

HEPATOSELLÜLER KANSER

 • Hepatosellüler kansere neler yol açar?
 • Hepatosellüler kanserin pek çok nedeni vardır;
  • Uzun süreli Hepatit B ve Hepatit C varlığı karaciğer kanserine neden olabilir. Buna siroz eşlik edebilir veya etmeyebilir.
  • Aşırı alkol kullanımı
  • Obezite (aşırı kilo) ve diabet karaciğerde nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı dediğimiz hastalığa yol açar bu hastalık karaciğer kanseri riskini arttırır. Özellikle ek olarak aşırı alkol alan veya viral hepatiti olan kişilerde bu duruma daha da sık rastlanır.
  • Bazı kalıtsal metabolik hastalıklar
  • Aflatoksin gibi çevresel nedenlerle maruz kalınan toksinler
  • Hepatoselüler kanser tedavisi bazı faktörlere bağlıdır:
   • Karaciğerin durumuna
   • Tümörün sayısı, yerleşimi ve boyutuna
   • Karaciğerin dışında bir organda da olup olmadığına
   • Hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna

HEPATOSELLÜLER KANSER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kanser yayılmamış karaciğerde sınırlı ise:

 • Cerrahi; eğer kanser erken evrede yakalanmış ve geri kalan karaciğer sağlıklı ise kanserli karaciğer kısmı cerrahi ile çıkartılabilir.
 • Transplantasyon; karaciğer cerrahiyi tolere edemeyecek kadar kotu ise uygun hastalarda karaciğer nakli bir seçim olabilir.
 • Radyo frekans ablasyon; kanser hücrelerini özel bir prob (tümörlü dokuya batırılan bir iğne) yardımı ile sıcak uygulayarak yok etme işlemi.

Cerrahi veya karaciğer nakli mümkün değilse diğer tedavi seçenekleri:

 • Kriyocerrahi; metal prob kullanarak kanser hücrelerini dondurarak yok etme işlemi.
 • Kemoembolizasyon (TACE: Transarteriyal kemoembolizasyon); kanserli dokuyu besleyen kan damarından (kemoterapi) antikanser ilacı vermek ve o damarı tıkamak veya bu işlemi tıkamadan yapmak.
 • Radyasyon tedavisi; çok sınırlı alana kanserli dokuya radyasyon (yüksek enerjili x ışını) vererek kanser hücrelerini hasara uğratmak.
 • TARE (Transarteriyal radyoembolizasyon tedavisi): Sıklıkla radyoaktif Yttrium-90 mikrokürelerinin kanserli dokuyu besleyen damarlardan verilerek kanser hücrelerini yok etmek hedeflenir.
 • Sistemik tedaviler, immunoterapi

3. Kolanjio Karsinom

 • Karaciğer Hemanjiyomu
  Karaciğerin en sık rastlanan iyi huylu solid lezyonudur. Toplumun %2-20 inde görülür. Kadınlarda daha sık rastlanır. Kendiliğinden kanama ihtimali çok düşüktür. Ameliyat sıklıkla çok şiddetli ağrıya neden oluyorsa veya kanın trombosit değerlerinde düşüşlere yol açıyorsa düşünülür.
 • Karaciğer Adenomu
  Sıklıkla doğum kontrol hapı kullanan bayanlarda görülür. %10-25 oranında kanamaya neden olabilir. Kötü huylu tümöre dönüşme potansiyeli taşıdığı için ameliyat olması önerilir.
 • Fokal Nodüler Hiperplazi
  Bayanlarda daha sık görülür. Şiddetli ağrıya neden olursa ameliyat önerilir. Onun dışında ameliyata gerek yoktur.

KARACİĞERİN KİSTİK HASTALIKLARI:

 • Kistler karaciğerde en sık rastlanan lezyonlardır
 • Konjenital (doğuştan olan kistler)
 • Sıklıkla basit kistlerdir. Toplumun %5-14 ünde görülür. Kadınlarda daha sık rastlanır.
 • Biliyer kistadenom
 • Polikistik karaciğer hastalığı
 • Caroli hastalığı
 • Paraziter kistler (Hidatik kist vb.)
Ender Dulundu