Klatskin Tümörü

SAFRA YOLU KANSERİ (KOLANJİOKARSINOM)


Safra yolu hücrelerinden (epitelinden) kaynaklanan kanser. Safra yolu ağacının herhangi bir bölümünden kaynaklanabilir. Karaciğer dokusunun içinde bulunan safra yollarından kaynaklanırsa intrahepatik kolanjiokarsinom, dışındaki safra yollarından kaynaklanırsa ekstrahepatik kolanjiokarsinom adını alır. Ekstra hepatik kolanjiokarsinom sağ ve sol safra yollarının birleşim bölgesinden kaynaklanırsa Perihilar safra yolu kanseri (Klatskin tümörü) olarak adlandırılır.

Belirtiler
Klatskin tümörlerinin hemen hemen tümünde sarılık bir başvuru şikayetidir. Kilo kaybı ve karın ağrısı gibi spesifik olmayan şikayetler de ortaya çıkabilir.

Tanı
Kontrastlı multislice BT taraması, biliyer ağacın küçük lezyonlarının görüntülenmesi ve tümör ile portal venöz ve arteriyel yapılar arasındaki ilişkinin netleştirilmesi için son derece doğru bir teknik sağlar. Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP), biliyer obstrüksiyonun yerini ve doğasını açıkça belirler.

Ameliyat;
Ameliyat tipik olarak safra kanalı, safra kesesi, yakındaki lenf düğümleri ve bazen pankreas ve ince bağırsağın bir kısmı ile birlikte karaciğerin bir kısmını çıkarır. Hepatik arter ve portal ven tutulumu varsa bunlar da rezeke edilip uygun hastalarda rekonstrükte edilebilir. Ardından cerrah kalan kanalları ince bağırsağa bağlar.