Başarılı Karaciğer Cerrahisini Etkileyen Faktörler

Başarılı karaciğer cerrahisini etkileyen faktörlerin başında cerrahın deneyimi gelir. Ek olarak hastanın genel durumu, tümörün sayısı, tümörün karaciğerdeki yerleşimi, safra yolları ve karaciğerin önemli damarlarına olan yakınlığı gibi tümöre ait faktörler de önemlidir. Karaciğer dokusunun ne kadar sağlıklı olduğu da çok önemlidir. Karaciğer sirozlu bir dokuya sahipse, hasta daha önce kemoterapi almışsa veya karaciğerinde bir yağlanma varsa tümörün dışındaki normal karaciğer dokuları da bu durumdan olumsuz etkilendiği için cerrahi daha riskli hale gelmektedir. Cerrahi sırasında ultrasonografi kullanılırsa hastanın ameliyat öncesi dönemde saptanamamış ek lezyonlarını görme şansımız olur. Özellikle hasarlı karaciğere sahip hastalarda (siroz, yağlanma, kemoterapinin etkileri) karaciğerin önemli damarsal yapılarını ve maksimum karaciğer dokusunu koruyacak şekilde bir cerrahiyi gerçekleştirerek hastada tümör bırakmadan bu cerrahiyi sonlandırabiliriz.