Endoskopik Ultrasonografi EUS Kullanım Alanları Nelerdir?

Endoskopik ultrasonografi tanı ve tedavide kullanılan minimal invazif bir yöntemdir. Bu yöntemle diğer tetkiklere ek ve tamamlayıcı olarak yemek borusu, mide, onikiparmakbağırsağı, pankreas, safra yollarına ait lezyonlardan biyopsi alma, kistik yapilari boşaltma ve safra yollarına müdahale gibi pek çok tanı ve tedavi yöntemi endoskopik ultrasonografiyle uygulanabilir.