Kanser Cerrahisinde Uygulanan Cerrahi Yöntemler Nelerdir?

Kanser tedavisinde cerrahi yöntemlerin ana hedefi kuratif cerrahi yani geride kanserli doku bırakmaksızın tüm hastalıklı dokuların çıkartılmasıdır. Ancak bazı özel durumlarda bu hedefe ulaşmak mümkün olmadığı halde yine de cerrahi yapılması gerekebilir. Bu cerrahi türleri koruyucu cerrahi, tanı amaçlı cerrahi, evreleme cerrahisi, palyatif cerrahi, destek cerrahisi ve restoratif cerrahi olarak sıralanabilir.