Karaciger Cerrahisinde Ultrasonografi

Karaciğer kanseri cerrahisinde başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de cerrahi sonrası geride tümör bırakmamak ve maksimum sağlam karaciğer dokusunu korumaktır. Yapılan görüntüleme yöntemlerine rağmen ameliyat sırasında yüzde 3 ila 15 arasında değişen bir oranda ek tümör görme ihtimalimiz mevcuttur. İşte burada ameliyat sırasında ultrasonografi devreye giriyor. Ameliyat sırasında özel geliştirilmiş ultrason probları direk karaciğerin yüzeyine konarak tomografi veya MR ile görülemeyen gizli kalmış kanser dokuları da tespit edilip çıkartılır. Bu sayede ameliyat sonrasında hem geride tümör bırakma ihtimali ve kanserin tekrarlama riski en aza indirilmiş olur hem de daha fazla karaciğer dokusu hastada korunarak karaciğer yetmezliğinin önüne geçilir. Şeffaf olmayan bir organ olan karaciğerde ultrasonografi bir yerde cerrahinin ameliyattaki gözü gibi görev yapar ve ameliyatı daha sağlıklı bir şekilde sonlandırılmayı mümkün kılar.