Karaciğer Kanserinde Ameliyat Kararı

Karaciğer kanserlerinde ameliyata karar verirken ekip çalışması çok önemlidir. Multidisipliner bir yaklaşımla ameliyat kararını veren ekip içerisinde; Onkolog, cerrah, gastroenterolog, radyolog, girişimsel radyolog ve nükleer tıp uzmanını içeren bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Her disiplin hastayı kendine göre değerlendirir ve ameliyat kararı en sağlıklı şekilde verilir. Hastanın tümörü çok büyük veya çok fazla olabilir. Bu ameliyatın sonunda hastada kalacak olan karaciğer dokusu çok küçük olabilir. Onkolog, bu hastalarda kemoterapiye başlayarak bu tümörlerin sayısını küçültür veya azaltır. Nükleer tıp uzmanı ve girişimsel radyolog, radyoembolizasyon veya kemoembolizasyon ile tümör boyutunu küçültebilir ve ameliyata uygun hale getirebilir.