Pankreas Kanserlerinde Risk Faktörleri ve Tanı Yöntemleri

Pankreas kanserinde de diğer kanserlerin çoğunda olduğu gibi net bir neden ortaya konabilmiş değildir. Aşırı kilo, diyabet, sigara kullanımı, multipl endokrin neoplazileri, peutz jegher sendromu ve pankreatit gibi kalıtsal genetik hastalıklar pankreas kanserine sebep olabilir. Pankreas, karında derin bir bölgesinde olduğundan dolayı geç şikayetlere sebep olmasından dolayı erken dönemde fark edilemez. Genellikle sırta vuran karın ağrısı, sarılık, bulantı, kusma ve kilo kaybı en sık rastlanan bulgulardır. Pankreas kanseri tanısı yapılan kan tahlilleri ve görüntüleme yöntemleriyle ortaya konur. Kan tahlillerinde sarılık değerlerinin çok yüksek olması ve bazı tümör belirteçlerinin özellikle CA19-9 dediğimiz tümör belirteci düzeyinin yüksek olması pankreas kanseriyle ilgili bir işarettir. Ayrıca tomografi ve MR ile pankreasın yine safra yollarıyla olan ilişkilerini ve oradaki tümörün varlığı ortaya konulabilir. PET CT’nin de tümörün lokal olarak ve vücudun diğer bölgeleriyle ilgili olarak dağılımını göstermesi açısından önemli bir yeri vardır. Evrelemede de endoskopik ultrasonografiyi de göz ardı etmemek gerekir. Endoskopik ultrasonla pankreas kitlesinin özellikle baş lokalizasyonunda olanlarının etraftaki damarlarla olan ilişkileri, etraftaki lenf nodlarının bezelere dağılıp dağılmadığıyla ilgili çok değeri bilgiler elde edilebilir buradan biyopsi yaparak gerekirse doku tanısını konulabilir.